Ata Gıda A.Ş.’de iş süreçlerimizin ayrılmaz bir parçası olarak çalışanlarımıza değer veririz ve sağlıklı, mutlu ve uygun şekilde motive edilen iş gücünün, müşteri odaklı bir şirket olarak başarımız açısından elzem olduğunun farkındayız. Şeffaf, tutarlı ve eşit bir şekilde uygulanan adil ve etik politikalar aracılığıyla kurumsal hedeflerimizi gerçekleştirmek için çalışanlarımızı etkili bir şekilde teşvik etmeyi hedeflemekteyiz. Politikalarımız; güvenli, sağlıklı, motive edici, güçlendirici ve uyumlu bir çalışma ortamı oluşturacak, kişilerin ve çalışan gelişimine odaklanarak şirketin standartlarını sürekli olarak yükseltecek şekilde tasarlanmaktadır.

İK Politikamızın başlıca ilkeleri

• Şirket stratejileri ve hedefleri doğrultusunda sürekli gelişimi hedefleyerek insan kaynağımıza yatırım yapmak;
• Şirketin öz değerlerini muhafaza ederken şirketle büyümeye ve şirketi geleceğe taşımaya uygun adayları işe almak;
• Farklılıkları ve kültürel çeşitliliği keyifli hale getiren şeffaf, kucaklayıcı ve katılımcı bir çalışma ortamı oluşturmak; 
• Tüm çalışanlar için şirket içerisinde eşit fırsatlar oluşturmak;
• Çalışanların maddi ve manevi haklarını gözetmek;
• Çalışan memnuniyetini sürekli olarak artırmak;
• Sağlıklı bir iş-yaşam dengesinin yanı sıra güvenilirlik, güven ve etik değerlerin teşvik edildiği bir çalışma ortamı sunmak;
• Çalışan motivasyonunu ve sadakatini öncelikli hale getirmek;
• Bireysel kariyer planlama ve destek yoluyla çalışan verimliliğini maksimuma çıkarmak;
• Grup Şirketleri içerisindeki fırsatlar çerçevesinde çalışanların bireysel gelişim planlarını şekillendirmek;
• Çalışanlarımız için eğitim programları hazırlamak ve uygulamak;
• Şirket genelinde ayrım yapmaksızın tüm çalışanlar için açık ve şeffaf yönetim politikaları uygulamak;
• Ücretleri kişilere göre değil pozisyonlara göre düzenleyerek adil ve eşit bir ödül yönetim sistemi uygulamak;
• Performans yönetim sistemimizi şirket hedefleri doğrultusunda iyileştirmeye devam etmek.


Başvuru Formu